ამერიკელმა პოლიტიკოსმა ნიკი ჰეილიმ ისრაელში მოგზაურობის დროს სიძულვილის ენა გამოიყენა

ამერიკელმა პოლიტიკოსმა ნიკი ჰეილიმ ისრაელში მოგზაურობის დროს სიძულვილის ენა გამოიყენა


საკვანძო სიტყვები: ისრაელი , პოლიტიკოსი , ნიკი ჰეილი