კვლავ მოაჯადოვეს თურქულმა ვარსკვლავებმა

.


საკვანძო სიტყვები: თურქული , ვარსკვლავები