ერთი დღე თურქეთის ყველაზე მაღალ კოშკში

ერთი დღე თურქეთის ყველაზე მაღალ კოშკში


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , ჩამლიჯას კოშკი