თურქული სამზარეულო 37/2019

თურქული სამზარეულო 37/2019

"მეცხვარის სალათა"


საკვანძო სიტყვები: სალათა , თურქული სამზარეულო