კუთხე-კუნჭული 10/2019

კუთხე-კუნჭული 10/2019

 

ჰაჯეთთეპეს უნივერსიტეტის დოქტორანტი მარიამ გაფრინდაშვილი


საკვანძო სიტყვები: კუთხე-კუნჭული , თურქული ყავა