თოვლიანი და ყინულიანი ხეების ულამაზესი პეიზაჟი თურქეთის აღმოსავლეთით მდებარე ვანის პროვინციაში

თოვლიანი და ყინულიანი ხეების ულამაზესი პეიზაჟი თურქეთის აღმოსავლეთით მდებარე ვანის პროვინციაში

თოვლიანი და ყინულიანი ხეების ულამაზესი პეიზაჟი თურქეთის აღმოსავლეთით მდებარე ვანის პროვინციაში


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , ვანი , ზამთარი , პეიზაჟი