მსოფლიო ჰუმანიტარული სამიტი 2016 წლის 23-24 მაისს სტამბოლში ჩატარდება

მსოფლიო ჰუმანიტარული სამიტი 2016 წლის 23-24 მაისს სტამბოლში ჩატარდება
მსოფლიო ისტორიაში პირველად გასამართი მსოფლიო ჰუმანიტარული სამიტის მიზანი არსებული გლობალური ჰუმანიტარული სისტემის წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარების გზების განხილვა და ამასთანავე ჰუმანიტარული დახმარების სამუშაოების დღის წესრიგის შექმნა გახლავთ​

საკვანძო სიტყვები: ჰუმანიტარული სამიტი