დღეს დიდი შეტევისა და ბაშქომუთანლიქის მოედნის ბრძოლის 100 წლისთავია

დღეს დიდი შეტევისა და ბაშქომუთანლიქის მოედნის ბრძოლის 100 წლისთავია

დიდი ლიდერის მუსტაფა ქემალ ათათურქის მეთაურობით თურქეთის არმიის მიერ 1922 წის 26 ივლისს დაწყებული და 30 აგვისტოს გამარჯვებით დააგვირგვინებული დიდი შეტევისა და ბაშქომუთანლიქის მოედნის ბრძოლის 100 წლისთავი


საკვანძო სიტყვები: 30 აგვისტო , გამარჯვების და თურქეთის შეიარაღებული ძალების დღე