15 ივლისის გადატრიალების მცდელობა ამერიკელებს ბანერებით გააცვნეს

15 ივლისის გადატრიალების მცდელობა ამერიკელებს ბანერებით გააცვნეს

15 ივლისის გადატრიალების მცდელობა ამერიკელებს ბანერებით გააცვნეს


საკვანძო სიტყვები: გადატრიალების მცდელობა , 15 ივლისი , აშშ