ხედები მსოფლიოს ქალაქებიდან

ჩინეთი - ხარბინი

ხედები მსოფლიოს ქალაქებიდან

მსოფლიოში ყველა ქალაქს თავისი განსაკუთრებული ჰორიზონტის ხაზი და ხედი აქვს.


საკვანძო სიტყვები: ქალაქი , ხელი