ანტიკური ქალაქი ანაზარბუსი (Anavarza) ათასობით წლის შემდეგ ისევ ცოცხლდება

ანტიკური ქალაქი ანაზარბუსი (Anavarza) ათასობით წლის შემდეგ ისევ ცოცხლდება

ანტიკური ქალაქი ანაზარბუსი (Anavarza) ათასობით წლის შემდეგ ისევ ცოცხლდება


საკვანძო სიტყვები: ანტიკური ქალაქი , ანაზარბუსი