500 წლიანი მოგზაურობა თურქული ყავის ისტორიაში

500 წლიანი მოგზაურობა თურქული ყავის ისტორიაში

 

მუზეუმი სახელწოდებით "სახლი, სადაც ყავა ახსოვთ 44 წლით", შეიქმნა მალათიაში, იეშილიურთის მერიის მიერ. მუზეუმში წარმოგიდგენილია 510 ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა თურქული ყავის მოსამზადებლად.


საკვანძო სიტყვები: მუზეუმი , თურქული ყავა , ყავა