უკრაინის გავლით ევროპისთვის რუსული გაზის მიწოდება განახევრდა

GÜRCÜCE_aa_infografik_ukrayna_üzerinden_avrupaya_rus_gazi_sevkiyati_yari_yariya_azaldi (1).jpg

უკრაინისგავლითევროპისთვისრუსულიგაზისმიწოდებაგანახევრდა


საკვანძო სიტყვები: რუსეთი , ევროპა , უკრაინა , ბუნებრივი აირი