ენერგეტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის გიგანტური პროექტი: „თურქული ნაკადი“

ენერგეტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის გიგანტური პროექტი: „თურქული ნაკადი“

ენერგეტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის გიგანტური პროექტი: „თურქული ნაკადი“


საკვანძო სიტყვები: თურქეთი , რუსეთი , ბუნებრივი აირი , ენერგეტიკა , თურქული ნაკადი , პროექტი , მილსადენი