გასული თვე "ყველაზე ცხელი იანვარი" იყო

გასული თვე იყო "ყველაზე ცხელი იანვარი" დღემდე დაფიქსირებულთა შორის

2099408
გასული თვე "ყველაზე ცხელი იანვარი" იყო

გასული თვე იყო "ყველაზე ცხელი იანვარი" დღემდე დაფიქსირებულთა შორის.

ევროკავშირის Copernicus-ის სატელიტური სადამკვირვებლო სისტემის გაზომვების მიხედვით, გასულ თვეში ზედაპირული ჰაერის საშუალო ტემპერატურა იყო 13,14 გრადუსი იყო.

აღინიშნა, რომ ეს ციფრი 0,70 გრადუსით აღემატება 1991-2020 წლების იანვრის საშუალო მაჩვენებელს და 0,12 გრადუსით აღემატებაა 2020 წელს დაფიქსირებულ ყველაზე თბილ საშუალო მაჩვენებელს.

გლობალური საშუალო ტემპერატურა ბოლო 12 თვეში (2023 წლის თებერვალი - 2024 წლის იანვარი) 0,64 გრადუსით მეტია 1991-2020 წლების საშუალო მაჩვენებელზე.

გასულ თვეში ევროპაში ტემპერატურა ჩრდილოეთ და სამხრეთ რეგიონებში განსხვავდებოდა.

ტემპერატურა, რომელიც სკანდინავიის ქვეყნებში 1991-2020 წლების საშუალო მაჩვენებელზე ბევრად დაბალი, სამხრეთ ქვეყნებში ამ საშუალოზე ბევრად მაღალი იყო.

ტემპერატურა საშუალოზე მაღალი იყო აღმოსავლეთ კანადაში, ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში, ხოლო საშუალოზე დაბალი იყო დასავლეთ კანადაში, ცენტრალურ ამერიკასა და აღმოსავლეთ ციმბირში.მსგავსი ინფორმაციები