დანიისგან სამარცხვინო გადაწყვეტილება

დანიისგან სამარცხვინო გადაწყვეტილება

696897
დანიისგან სამარცხვინო გადაწყვეტილება

თითქოს და დემოკრატიის ცენტრად ცნობილ ევროპაში, ისლამის წინააღმდეგ ყოველდღიურად ახალი სამარცხვინო გადაწყვეტილებები იღება. დანიაში, თავდახურული უმუშევრებისათვის შეთავაზებულ სამუშაო ადგილებზე, დამსაქმებლის მოთხოვნილების შემთხვევაში, თავსაბურის მოხდის აუცილებლობის კანონი იქნა შემოღებული. ის ადამიანი, რომელიც თავსაბურს არ მოიხდის, სამსახურიდანაც გაათავისუფლებენ და უმუშევრობის ხელფასიც არ მიეცემა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყნის ორი დიდი ქალაქის მერიამ ფუნქციონირებაში უკვე შეიყვანა. დანიის დასაქმების კანონის მიხედვით, უმუშევრებს მათთვის შეთავაზებული სამსახურის ყოველგვარი დაკითხვის გარეშე დათანხმებას ავალდებულებს.მსგავსი ინფორმაციები