Културните съкровища на Анадола

Днес ще разкажем за една от столиците на Османската империя, Едирне и за едно великолепно архитектурно произведение, джамията Селимие...

1822117
Културните съкровища на Анадола

Анадолът е свидетел на редица цивилизации, войни и мир от най-ранните етапи на историята. Той е общата история на десетки култури, религии и езици. Понякога Анадолът разкрива неочаквано историята, която крие в райски природни кътчета, а друг път в уникалните си структури... Следите от историята се проследяват най-вече в столиците на държавите, установили се в тези земи... Всички цивилизации от хетите до урартите, от византийците до османците, въпреки че притежават различна култура всички те придават специално значение на своите столици. Столиците са оборудвани с уникални архитектурни паметници показващи силата на държавата. Днес ще разкажем за една от столиците на Османската империя, управлявала повече от 600 години, Едирне и за едно великолепно архитектурно произведение, джамията Селимие и нейния комплекс.

 

Едирне е населяван още от античността. Основна роля за предпочитанието на Едирне са две важни реки като Марица и Тунджа. През римския период император Адриан осъзнава стратегическото значение на града и го нарича Адрианаполис, което означава „градът на Адриан“. След като Османската империя завладява града той приема името Едирне. Столицата е преместена тук, защото градът е важна отправна точка за завоеванията в Европа. Едирне е столица на Османската империя 88 години до превземането на Истанбул.

В Едирне са построени ханове, бани, мостове, медресета и джамии подобаващи на една столица. Османската култура и архитектура са отразени в целия град. Едирне запазва своето значение и след като Истанбул става столица. След като Селим II завладява Кипър, поискал да бъде построена джамия в Едирне и възложил тази задача на Коджа Мимар Синан, един от най-известните архитекти не само в тези земи, но и в света... Защото той е гений, който майсторски съчетава техника и естетика. Синан има инженерни и архитектурни познания извън своя период. Тази компетентност е отразена във всичките му произведения. Джамията и комплексът Селимие в Едирне заемат специално място сред неговите творби, а той определя Селимие като свой „шедьовър”. В джамията Селимие обединява 80 годишния си опит със силата на изкуството.

 

Според експертите джамията Селимие е върхът на османската архитектура. За първи път ЮНЕСКО включва джамия в списъка на световното културно наследство, тъй като тя е шедьовър със своите уникални качества и представлява един или повече значими периоди от човешката история.

Още с влизането в Едирне се появява силуетът на Селимие. Коджа Синан е построил джамията на хълм с изглед към града, така че да може да се вижда отвсякъде. Когато се приближите, Селимие разкрива целия си блясък с монументалния си вид и уникална архитектура. В центъра на комплекса се намира джамията Селимие, с нейния великолепен купол, четири елегантни минарета, медресета, библиотека и базар.

Най-важната характеристика, която отличава Селимие от другите джамии, е нейният купол. Това е много голям купол, който е построен без никаква подкрепа от нито един архитектурен елемент. Технически е много трудно да се покрият големи отвори с такъв голям единичен купол. В света има много малко структури построени с един-единствен гигантски купол. Дотолкова, че не е възможно да се дадат други примери освен Пантеона, който е построен през римския период, „Света София“- през византийския период, катедралата във Флоренция, която започва да се строи през 13 век, и джамията Селимие през османския период .

„Света София“ още с построяването си се превръща в един от най-величествените и важни елементи на Истанбул. Освен с религиозното си значение храмът излиза на преден план и с размера на своя купол. Архитектът Коджа Синан винаги мечтаел да направи купол, по-голям от купола на „Света София“. Той осъществява тази своя мечта в джамията Селимие. Джамията Селимие със своя купол с височина 43 метра и диаметър 32 метра е шедьовър, с който Синан задминава „Света София“. Вземайки предвид техническите познания на периода, Синан постигнал невъзможното. Той подчертава външния ефект на гигантския купол на Селимие с минарета. Минаретата, издигащи се грациозно към небето се отличават с това, че са вторите най-високи минарета в света.

Същинският ефект на гигантския купол на Селимие се усеща във вътрешния интериор. Тъй като вътрешността на джамията не е разделена посредством колони, тя е много просторна. Нито времето би било достатъчно нито пък думите за да опишем ефекта, който купола на джамията има върху хората и емоциите, които предизвиква... Най-добре е да посетите джамията и лично да почувствате този ефект...

 

Коджа Синан поставя стотици малки прозорци по стените и купола на джамията, за да осигури достатъчно светлина на този огромен храм. Вътрешният интериор на Селимие, който е не по-малко поразяващ от самата архитектура на джамията впечатлява с най-добрите изделия от дървесина, седеф и мрамор.

 

Джамията Селимие е една от най-важните забележителности на Едирне. Благодарение на техническото си съвършенство джамията не е пострадала при земетресенията и природните бедствия и продължава да отправя предизвикателство на времето... Това е най-великолепното произведение на Коджа Синан и се приема за връх на османската архитектура.

 

Днес разказахме за джамията Селимие, първата джамия, включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, която е окачествявана като шедьовър на човешкия гений със своите размери и естетическа стойност. Още новини по темата