Защото - 17 / 24

Защо един час има 60 минути? ...

2129543
Защото -  17 / 24

Здравейте скъпи слушатели. Питали ли сте се някога защо един час е шестдесет минути, а не сто или двадесет? По същия начин, защо един ден е разделен на двадесет и четири часа? В днешната ни рубрика ще говорим за това, защо един час има 60 минути.

...

Както знаете, Земята извършва едно пълно завъртане около оста си на всеки 24 часа и това време се нарича денонощие, а времето, за което Земята извършва една пълна обиколка около Слънцето, се нарича година. Тези единици, които важат за нашата планета, са различни за всяка отделна планета. Например Юпитер завършва своето въртене около Слънцето за четири хиляди триста тридесет и три дни според измерванията на Земята. Понятията ден и година са астрономически явления и са абстрактни понятия.

...

А как са възникнали времевите понятия месеци, седмици и часове? Наистина е трудно да се разбере кога хората са започнали да измерват времето. Тези единици за време са изобретени след като много общества преминават от лов и събирачество към селско стопанство и уседнал начин на живот. С изобретяването на селското стопанство хората успяха да задоволят по-лесно основните си нужди като храна, вода и подслон. В древни времена хората живеещи в Месопотамия и Египет, положиха основите на съвременната математика, малко поради ежедневните си нужди и малко от чисто любопитство. Поради относително постоянните температури земеделците трябвало да знаят предварително кога ще преминат дъждовете, кога ще се разлее реката. Търговците трябвало да знаят кога в морето ще се задават попътни ветрове. Те забелязали, че слънцето през зимата и лятото се издига на различна височина и по този начин могли да предсказват времето. Така се родила астрономията.

...

Важна стъпка в измерването на времето е отчетана в древна Гърция преди приблизително две хиляди и триста години, след като е била изчислена обиколката на Земята. Тъй като шестдесетичната система за броене, разработена от вавилонската цивилизация, е била често срещана по това време, този приблизителен резултат е разделен на шестдесет, за да се създадат кръговете на географската ширина, които използваме и днес. Древните вавилонци почти сигурно са били първите, които са разделили кръга на 360 равни градуса. Кръгът има 360 градуса заради вавилонците, годината 360 дни, часът 60 минути и минута 60 секунди. Причината да се ползва 60 не е строго уточнена, но е възможно да е била, защото числото 60 е най-малкото число, което се дели без остатък както на първите шест бройни числа, така и на 10, 12, 15, 20 и 30.

...

Въпреки че в днешно време метричната система и десетичната бройна система за измерване на времето да са най-разпространени, все още продължава да се използва традиционна практика, при която часовете са 60 минути, а минутите 60 секунди. В следващите рубрики планираме отново да засегнем теми относно  календарните системи и системите за отчитане на времето, разработени през цялата човешка история.

Уважаеми слушатели, казваме ви дочуване с обобщението: „Един час е шестдесет минути, защото тази система е изключително удобна и е универсална не само за измерването на времето, но и за много други неща.“  Още новини по темата