Културните съкровища на Анадола

Великият картограф и адмирал на османския флот Пири Рейс прекара 75 години от живота си в морето...

1771774
Културните съкровища на Анадола

Някои хора са привързани са страстно към планините, други към моретата и не искат да живеят далеч от тях... Някои намират сигурност и спокойствие във величествените планини... Други прекарват целия си живот в необятните морета и се посвещат на тях... Един от тях е великият картограф и адмирал на османския флот Пири Рейс прекарал 75 години от живота си в морето...

Пири Рейс е известен главно със своята карта на света, чиито източник е изгубената карта на Христофор Колумб. Той обаче е известен и с мореплавателския си атлас Бахрие „Морска книга“ (Kitab-ı Bahriye). Този атлас се приема за първия наръчник на световното мореплаване. Въпреки че някои европейски моряци за периода са  написали подобни книги, книгата на Пири Рейс се различава от тях поради някои важни особености. В своята книга Пири Рейс споделя 45 годишните си наблюдения, познания и проучвания от средиземноморските си походи.

Пири Рейс е роден в Галиполи. Галиполи е известна военноморска база на Османската империя, много моряци са израснали в града по това време. Когато Пири Рейс навършва 10 години започва да плава заедно с чичо си Кемал Рейс, който по това време е пират в Средиземно море. Той едновременно е много талантлив и много любознателен. По време на тези пътувания научава тънкостите на  мореплаването и води систематични и подробни бележки. След смъртта на чичо си се връща в Галиполи и известно време не плава. Въз основа на своите бележки и картите, с които разполага начертава своята първа карта на света. Един от източниците на тази подробна карта е изгубената карта на Христофор Колумб. Тази карта е единствената карта от 16 век, която показа Южна Америка в географски правилното ѝ надлъжно положение спрямо Африка. 15 години по-късно Пири Рейс начертава друга карта, за да попълни липсващите места и да коригира грешните места. В своята карта изброява географските карти, които е използвал, тоест цитира източника. Именно цитирането на източниците го прави известен като учен.

Пири Рейс чертае картите детайлно и включва важни упътващи бележки, но разбира, че с картите е невъзможно да предаде достатъчно информация. Именно заради това Пири Рейс пише прочутата си „Морска книга“ („Kitab-ı Bahriye“), в която споделя опита, натрупан по време на 45 годишните си пътувания в Средиземно море. Описва подробно всички брегове на Средиземно море, включително островите. В уводната част на книгата споделя, че е искал да напише тази книга, защото е разбирал, че не може да побере информацията, с която разполага на картата. Във втората част на книгата описва бурите и ветровете и как се използват компаса и картите. Описва океаните и земните масиви, които ги заобикалят. Разказва и за пътуванията на европейските изследователи, вкючително разказаното от Христофор Колумб за  откриването на Новия свят.

В „Морската книга” има над 200 карти. Пири Рейс споделя всички детайли на средиземноморските пристанища.

В атласа на Пири Рейс има информация и за природата на средиземноморското крайбрежие, за растителното и животинско разнообразие, както и информация за потоците и източниците на питейна вода. Това, което отличава произведението на Пири Рейс от другите подобни произведения за периода е съдържанието на информация за населението, бита, културата и вярванията на хората. Отбелязва към кои държави принадлежат описаните брегове и споменава историческите събития, случили се през тези години. Книгата съдържа много историческа информация като построяването на „Света София” и основаването на град Венеция.

Градовете са начертани и мащабирани в съответствие с реалността. Замъци, крепостни стени, мостове, религиозни храмове и много други са прецизно картографирани. Пири Рейс споделя изчерпателна информация за исторически руини, древни градове, мини, метеорологична информация и ерозията по бреговете. Ето защо неговия атлас се приема не само като мореплавателски наръчник, а и като географска и историческа книга. До 19 век няма друга книга описваща толкова детайлно Средиземно море.

Днес разказахме за виликият османски мореплавател, учен и картограф, Пири Рейс посветил живота си на моретата и мореплаването. Още новини по темата