Културните съкровища на Анадола

Харанската школа е едно от най-старите училища в света...

1757047
Културните съкровища на Анадола

В земите на Древна Месопотамия са създадени много държави и цивилизации... В този регион процъфтяват повече цивилизации отколкото по поречието на река Нил, кръвоносната система на Египет... Създадените в Месопотамия цивилизации придават ускорение на световната история със своите открития и изобретения... Тя е дом на монотеистичните религии и е известна като „люлка на цивилизациите” заради създадените тук една след друга цивилизации, а поради плодородните си земи като „Плодороден полумесец“. Важна част от този регион се намира в земите на Анадола.

Реките Тигър и Ефрат дават живот на Плодородния полумесец. Смята се, че едно от най-старите училища в света се намира на мястото, където Месопотамия се свързва с Мала Азия: в Харан.

Със своята 7 000 годишна история и местоположение в пресечната точка на търговските пътища, Харан е със стратегическо значение. Асирийците, вавилонците и омаядите избират Харан за своя столица. Според някои изследователи Харан е „родният град на мистериозния лунен бог Син“, а според други това е градът, за който се споменава в Петокнижието. Дори има тези, че градът е един от първите градове, създадени след Ноевия потоп. Наред с това е известно, че пророка Авраам е роден и живял в тези земи.

Асирийците и вавилонците смятали слънцето, луната и планетите за свещени и ги приемали за богове. Тези политеистични цивилизации придават специално значение на изучаването на небесните тела и явления. Харан е един от видните центрове на това политеистично вярване. По този начин градът напредва и в астрономията. Градът, който е научен център, поддържа тази характеристика с течение на времето. Въпреки че няма достатъчно източници се смята, че едно от първите училища в света е създадено в Харан. Известно е, че още през асирийския и вавилонския период астрономията била преподавана систематично в Харан.

По-късно през античността за образователни центрове на света се приемат Александрия и Атина. С разпространението на християнството Римската империя решава да закрие академиите и философските училища. След закриването на училищата в Атина, а след това и в Александрия някои от учените намират убежище в Харан и започват да преподават в училището в Харан. Произведенията на древните философи са преведени на арабски, а някои арабски произведения са преведени на гръцки език. Харанската школа осигурява предаването на гръцките ръкописи в една различна култура, а може би предотвратява тяхното изчезване. Училището насочва ислямските учени от древната епоха в науката, философията, медицината и изкуството. По този начин започва научно-ориентирано взаимодействие и комуникация между Изтока и Запада. Харан се превръща научен център в ранните периоди на исляма. Първият ислямски университет е създаден именно в Харан.

Харан е град, който привлича вниманието не само с едно от най-старите училища в света, но и със своята култура и структури. Харан се намира в границите на окръг Шанлиурфа в Югоизточен Анадол, Турция. Най-интересните структури на Харан са неговите куполни къщи... Днес подобни на къщите в Харран могат да бъдат видени само в Италия, Шотландия, Афганистан, Перу и Китай.

Къщите, които са построени четири хиляди години преди новата ера, са изградени от тухли около квадратен двор. Прозорците са без стъкла, а стените са дебели; къщите са измазани с глина отвътре и отвън и са с височина 5 метра. Горната част на купола е оставяна отворена, за да функционира като комин и осигурява светлина. Тези къщи осигуряват решение на големите горещини в Харан. Поради своите архитектурни особености, къщите в Харан са прохладни през лятото и топли през зимата. Къщите могат да бъдат разширени чрез добавяне на нови куполи, ако е необходимо. Освен това броят на куполите на къщите показва финансовото състояние на техните собственици. Харан, със своите куполни къщи, които са взети под закрила днес е включен в предварителния списък на ЮНЕСКО за световно наследство.

В Харан има 22-метрова могила, която помага да разберем миналото на града. Могилата, която се простира на много голяма площ, всъщност е показател, че градът бил населяван в продължение на хиляди години. Първите находки открити при разкопките датират от старата бронзова епоха. В следващите слоеве са открити клинописни глинени плочи и надписи, споменаващи за храма на Син. Могилата съдържа следи от важни цивилизации и държави като Хетската, Асирийската, Вавилонската, Римската, Омаядската, Абасидската и Селджукската.

Въпреки че при разкопките са открити важна информация и документи, руините на храма на Син и училището в Харан все още не са открити. Храмът, посветен на вавилонския бог на луната Син, който се споменава и в плочите от Кюлтепе е известен като най-стария монументален паметник в Харан. Според специалистите  храмът на Син и училището в Харан може да са построени в района на могилата.

Джамията Харан Улу, една от най-старите джамии в Анадола се намира в подножието на могилата. Това е първата джамия в Анадола, която има вътрешен двор с портик и чешма.

Има още две места, които си заслужава да бъдат видени близо до Харан. Първото от тях е древният град Шуайип. Градът се откроява със своите сгради от римския период, построени върху скални гробници и се вярва, че това е градът, в който е живял пророк Шуайип. Второто място е древният град Согматар, който се приема за център на вярата в бога Син.

Харан е мястото, където се обожествяват небесните тела и се развива астрономията. Този древен град, в който се преплитат вяра, философия и наука, кани любителите на приключенията на пътешествие в дълбините на историята... Харан разказва приказка за напълно различен свят!Още новини по темата