Новата визия на Турция 6

Промени в политиката на Турция...

442944
Новата визия на Турция 6

Връзката между човека и околната среда крие много дълбок смисъл. Тази връзка е едновременно и романтична и мистична. Романтиката се дължи на желанието на човека да се завърне отново в рая, откъдето е бил прогонен. Мистиката се дължи на това че първият опит на човека за промяна на природата е ритуалът за погребения. Дори се твърди че първата мисъл за създаването на общи населени места се дължи на този факт. Тази идея възниква според свещенните книги след братоубийството, когато се появява нуждата от погребален ритуал. Постройката която се издига на мястото на погребението се оценява като първият строителен опит на човека. Оттук произтича и дълбоката връзка между сградите и културата, самоличността и поведението на хората и на това се дължи и появата на традиционни за определените региони и етноси архитектурни стилове.

Днес, модернизацията и еднотипното сградостроене променят самличността на градовете. Почти всички градове в света днес придобиват еднакъв облик. Взимайки в предвид това че гладовете не са само място за приютяване, трябва да се обърне внимание на съхраняването на връзката между тях и самоличността.

Ако градовете не притежават своя митология и свои митове, те нямат и самоличност.

Градовете в света много бързо губят под въздействието на модернизацията своята самоличност. За да не позволим това, трябва да съхраним самоличността, тоест митологията, историята и самоличността на градовете ни. За да съхрани Турция своята самоличност трябва да запази и самоличността на градовете си.

На арабски език, думата жилиже е Кевн, която означава всъщност създаване, съзидание, раждане. Всяка религия и идеология има свой поглед към религиозните храмове и към жилищните сгради. Създаването на една специфична архитектура винаги е в пряка връзка с религиозните, етническите и културни особености.

В периода след обявяването на републиката, бе започнат един процес на създаване на национална архитектура и в рамките на този процес бяха разрушени много сгради със специфична архитектура, което нанесе голяма вреда на облика на градовете ни. Разбирането за модерна архитектура, възприето през този период превръщаше градовете само в жилищни райони и бяха възприети еднотипни, сиви и скучни архитектурни модели.

Днес Турция полага усилия да обнови своята визия за градостроене и да изгради своя специфична отразяваща религиозните, културни и етнически особености архитектура.

Гладовете са местата които са отражение и на социалната и културна структури на обществото и на неговите политически виждания. За да бъде построено едно жилище, едно село или един град е необходимо да бъде прието едно трудно решение, защото тук ще се настанят хора, които ще прекарват голяма част от живота си в тези помещения.

Жилището не е една машина за престой, а е модел отразяващ същността на вселената и на създването й. То е една малка микровселена.

Обновлението в сферата на градостроенето означава възстановяването на загубената ни самоличност.

Гладовете със своя самоличност са един от важните параметри и в изграждането на новата Турция, отразявайки същевременно и нашата история и култура.


Още новини по темата