Защото - 18 / 24

Защо продължителността на деня и нощта е различна?

2132253
Защото -  18 / 24

 

 

Здравейте скъпи слушатели! В днешната рубрика ще ви разкажем за един природен феномен, който можем да наречем дори и космически, защото надхвърля границите на нашата планета. Ще прегледаме знанията си за продължителността на деня и нощта, които сме научили в училище и през годините всички сме осъзнали.

...

Още от древни времена хората са търсили обяснение на въпроса, защо продължителността на деня и ноща - периодът между изгрева и залеза на слънцето е различна. Нашите предци, които първоначално са се опитвали да разработят начини да се възползват повече от дневната светлината и топлина през късите дни на годината, с течение на времето са размишлявали върху причините за това явление. В много праисторически монументални структури, оцелели до наши дни, се сочи, че дните на равноденствие, когато денят и нощта са приблизително равни по продължителност и се случва два пъти в годината, се считали за свещени и се тълкували, като божествен знак.

...

И така, защо денонощието има еднаква продължителност, но дните и нощите не са непременно наполовина всеки? Това явление е причинено от наклона на оста на Земята и движението й в орбита около Слънцето. Аксиалният наклон (наклон на оста на въртене) е резултат от различни взаимодействия, които планетата ни прекарала по време на своето формиране. Според широко приетата теория Земята се е образувала преди четири и половина милиарда години заедно с другите планети от Слънчевата система, която преди това е представлявала газово-прахов облак. Сблъсъците в този диск, гравитационните взаимодействия и подобни фактори определят орбитите и осите на въртене на планетите. Наклонът на оста е причината за сезоните на Земята и обяснява защо има такава разлика в дължината и характера на един ден на лятното слънцестоене спрямо зимното слънцестоене.

...

Както знаете, Земя се върти около наклонената си ос, а също и около Слънцето. Планетата ни извършва едно пълно завъртане около оста си на всеки 24 часа. Земята извършва една пълна обиколка по орбитата си около Слънцето за една година. През 24-те часа, необходими на Земята да се завърти веднъж около оста си, всяка точка на повърхността й е обърната към Слънцето за част от времето и далеч от него за друга част от времето. Това е причината за ежедневните промени в слънчевата светлина и температурата. Поради наклона на оста на Земята спрямо еклиптиката, денят променя своята продължителност в зависимост от разположението (географската ширина) на наблюдателя и времето (сезона) от годината. Изгревът и залезът на слънцето определят колко часа ще бъде денят и колко часа ще бъде нощта. През зимата нощта е по-дълга, а през лятото денят. Географската ширина оказва също влияние върху продължителността на деня. Колкото една точка на планетата ни е по-далеч от екватора, толкова там е по-къс денят през зимата и по-дълъг през лятото.

...

И така ще завършим днешната ни рубрика с обобщението: „Поради обикалянето на Земята около Слънцето и наклона на земната ос, се сменят годишните времена, променят се продължителността на деня и нощта и точките на изгрев и залез на Слънцето се местят по хоризонта по различен начин за различни географски ширини.“

 Още новини по темата