Новата визия на Турция 4

Промени в политиката на Турция...

442929
Новата визия на Турция 4

Терминът модернизация определя дейностите за обновление. Обновлението създава в човека винаги впечатленията за нещо добро и полезно и затова всяко общество възприема обявяването на стъпки за обновление и модернизация като стъпки за прогрес и развитие. Но историята ни показа че не всяка обновление води до прогрес и развитие. Обществото е динамична структура и постоянно се променя. Например античният философ Херлаклит от Ефес е казал че тези които влизат в една и съща река, се мият от различни нейни потоци.

Има две сили подтикващи обществата към промени. Това са вътрешните и външните динамични сили. Обществата се променят или под въздействието на природни фактори или под въздействието на определени инструменти. Политиката е именно органът който контролира тези инструменти за промени.

Турция е една от страните в света които остават под силното въздействие на промените в регионите в които се намират и затова тя е длъжна да притежава една много здрава политическа структура. Нуждае се от силна демократична структура и силна и добре работеща икономическа структура. Но само благоденствието не може да осигури самостоятелно политическия стабилитет. За да може да контролира и да въздейства на промените в региона си, Труция се нуждае от много силна, здрава и издръжлива политическа система.

Предлагаме ви коментара на професор доктор Мазхар Баглъ от университета Йълдъръм Баязид.

„Политиката е изкуство за създаването на условия за живот на хората, за разрешаването и контролирането на отношенията между отделните групи в обществото и за осигуряването на производството на материални блага за това общество. За да може да контролира събитията в региона си Труция е длъжна да притежава както силна демокрация така и силна икономика. Политическите структури в страната са длъжни правилно и своевременно да определят новие насоки и трендове в световната политика и да предприемат нужните стъпки за адаптация. В Труция политиката се счита за едно безполезно дело, но това не е правилно становище. Тези които поддържат това становище не познават добре механизмите на действие на политическите органи и системи. Смята се че конфронтиращите се политически среди водят безполезна риторика за да отстранят своите политически опоненти. Но в една здравословна политическа система, са важни всички играчи и участници.

Всички вътрешни и външни проблеми които се изправят пред държавите, може да бъдат разрешени само посредством съвместните усилия на тези конфронтиращи среди и съгласуваността между тях по въпросите засягащи държавата и народа се явяват оснвен фактор на съхраняването на цялостта на държавната структура. Затова всички политически актьори, малки или големи, трябва да бъдат включени в политическата система. Дълго време в Турция работеще държавна система, която не взимаше твърде много под внимание очакванията и исканията на гражданите. Това естествено породи в някои среди в страната чувството за отстраненост и изолираност. Сега Турция напредва към създаването на държавна структура в която конфронтиращите политически актьори ще работят в унисон със създадзените нови държавни механизми. Изграждането на една подобна система е с голяма важност за бъдещето на страната. Нова Турция, трябва да бъде държава на съгласуваността, унисона и синхрона между държавата, бюрокрацията и народа. За целат обаче е нужно мнго добре да бъдат опознати динамичните обществени сили в Турция.Още новини по темата