Tarixdә bu gün: 23 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1495587
Tarixdә bu gün: 23 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1821-ci ilin 23 sentyabr tarixindә Osmanlı İmperiyasına qarşı başlanılan Mora üzyanı zamanı Gördüş şәhәrini әlә keçirәn silahlı yunanıstanlılar 10 mindәn çox türkü qәtlә yetirdi.

1973-cü ilin 23 sentyabr tarixindә dünya şöhrәtli çilili yazıçı Paulo Neruda 69 yaşında vәfat edib. Neruda 1971-ci ildә әdәbiyyat üzrә Nobel mükafatına layiq görülüb.

                                     

1973-cü ilin 23 sentyabr tarixindә 18 il әvvәl çevrilişlә devrilәn Xuan Peron yenidәn Argentina prezidenti seçilib.

                                              Әlaqәli Xәbәrlәr