Tarixdә bu gün: 19 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1493252
Tarixdә bu gün: 19 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1921-ci ilin 19 sentyabr tarixindә Türk ordusunun qәlәbәsi ilә nәticәlәnәn Sakarya Meydan Müharibәsindәn sonra Türkiyә Böyük Millәt Mәclisi Mustafa Kamal Paşaya ‘‘Marşal’’ rütbәsi vә ‘‘Qazi’’ ünvanını verib.

1935-ci ilin 19 sentyabr tarixindә Almaniyanın nasist rәhbәrliyi yәhudilәrin dövlәt sektorunda işlәmәsini qadağan edib.

1985-ci ilin 19 sentyabr tarixindә Meksikanın paytaxtı Mexikoda  8,2 bal gücündә zәlzәlә baş verib, nәticәsindә 10 mindәn çox adam ölüb.

                                            

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr