Tarixdә bu gün: 7 sentyabr 2020

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1485825
Tarixdә bu gün: 7 sentyabr 2020

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

70-ci ilin 7 sentyabr tarixindә imperator Titusun komandanlığındakı Roma ordusu yәhudilәrin nәzarәtindәki Qüdsü işğal edib.

 

1776-cı ilin 7 sentyabr tarixindә ilk dәfә dәnizaltı hücumu hәyata keçirilib. ABŞ Müstәqillik müharibәsindә amerikalıların istehsal etdiyi sualtı vasitә ilә  Nyu York limanında lövbәr salan İngiltәrә donanmasına mәxsus gәminin altına bomba yerlәşdirsә dә, bombanı işә salmağa nail ola bilmәyib

1940-cı ilin 7 sentyabr tarixindә II Dünya Müharibәsindә Almaniya Hәrbi Hava Qüvvәlәri Londonu hәdәf alıb vә 57 gün әrzindә şәhәrә hücum edib. Bu bombardmana  ‘‘The Blitz’' adı verilib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr