Sәnaye istehsalı 8,4 % artıb

Türkiyә Statistika idarәsinin iyul ayına dair göstәricilәrinә әsasәn, sәnaye istehsalı bu il 4,4 faiz artıb.

1490213
Sәnaye istehsalı  8,4 % artıb

Sәnaye istehsalı iyul ayında 8,4 % artıb.

Türkiyә Statistika İdarәsinin iyul ayına dair göstәricilәrinә әsasәn, sәnaye istehsalı bu il 4,4 faiz artıb.

Mәlumatda bildirilib ki, sәnaye istehsalı, inşaat vә xidmәt sektoru iyul ayında keçәn ilin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә 20,2 % inkişaf edib.

Sәnaye vә texnalogiya naziri Mustafa Varank sәnaye istehsalındakı artımla bağlı rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә paylaşım edәrәk  görülәn tәdbirlәrin real sektoru canlandırdığını deyib.

Xәzinә vә maliyyә naziri Berat Albayrak isә rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә etdiyi paylaşında sәnaye istehsalının iyul ayında 4,4, pәrakәndә satış hәcmindә isә 11,9 faiz artımın qeydә alındığını vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr