ABŞ-da qorxulu hücum

Federal Tǝhqiqat Bürosu, hadisǝnin terrorla ǝlaqǝsinin olmadığına inanır.

288634
ABŞ-da qorxulu hücum

ABŞ-ın Maryland ştatındakı Milli Tǝhlükǝsizlik Agentliyinǝ maşınla girmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn iki nǝfǝrdǝn biri polis ǝmǝkdaşları tǝrǝfindǝn öldürülüb, digǝri isǝ yaralanıb.
Federal Tǝhqiqat Bürosu, hadisǝnin terrorla ǝlaqǝsinin olmadığına inanır.
Qeyd edǝk ki, Agentliyin yerlǝşdiyi binaya ayın ǝvvǝlindǝ dǝ silahlı hücum olub vǝ hadisǝdǝn mǝsul 35 yaşındakı Honq Younq adlı şǝxs hǝbs edilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr