Cerablus vә Bab qәsәbәlәrinә raket zәrbәlәri endirilib, ölәn vә yaralananlar var

Suriyanın şimalındakı Cerablus vә Bab qәsәbәlәrinә endirilәn raket zәrbәlәri nәticәsindә 3 mülki vәtәndaş hәlak olub, 28 nәfәr dә xәsarәt alıb.

1596165
Cerablus vә Bab qәsәbәlәrinә raket zәrbәlәri endirilib, ölәn vә yaralananlar var

Suriyanın şimalındakı Cerablus vә Bab qәsәbәlәrinә endirilәn raket zәrbәlәri nәticәsindә 3 mülki vәtәndaş hәlak olub, 28 nәfәr dә xәsarәt alıb.

Mәlumata görә, Cәrablus qәsәbәsinin Hamran bölgәsi ilә Bab qәsәbәsinin şimal-şәrqindәki Terhin bölgәsi raket hücumlarına mәruz qalıb.

Hücumlar nәticәsindә bölgәdә şiddәtli partlayışlar baş verib. Ballistik raketlәrin kim tәrәfindәn atıldığı bilinmir. Xәsarәt alanlar әrtafdakı xәstәxanalara yerlәşdirilib. Hadisә yerinә çox sayda yanğınsöndürәn cәlb olunub. Ölәn vә ya xәsarәt alanların sayının arta bilәcәyi istisna olunmur.

Qeyd edәk ki, fevralın 9-da Terhin bölgәsinә endirilәn raket zәrbәlәri nәticәsindә 2 mülki vәtәndaş hәlak olmuşdu, 6 nәfәr dә yaralanmışdı.

Ölkәnin şimalındakı  Bab vә Cerablus qәsәbәlәri ‘‘Fәrat qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgәdә yerlәşir.

 Әlaqәli Xәbәrlәr