Babda partlayış, ölәn vә yaralananlar var

Suriyanın şimalındakı Bab qәsәbәsindә yerli tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin yerlәşdiyi nәzarәt mәntәqәsindә baş verәn partlayış nәticәsindә 2 nәfәr hәlak olub, 7 nәfәr dә yaralanıb.

1502389
Babda partlayış, ölәn vә yaralananlar var

Suriyanın şimalındakı Bab qәsәbәsindә yerli tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin yerlәşdiyi nәzarәt mәntәqәsindә baş verәn partlayış nәticәsindә 2 nәfәr hәlak olub, 7 nәfәr dә yaralanıb.

‘‘Fәrat qalxanı’’ әmәliyyatının keçirildiyi bölgәdә yerlәşәn Bab qәsәbәsinin mәrkәzindә yerli tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin yerlәşdiyi nәzarәt mәntәqәsindә patlayış baş verib.

Xәsarәt alanlar qәsәbәnin mәrkәzindәki xәstәxanalara çatdırılıb.

Suriyanın şimalındakı Bab qәsәbәsi hәrbi müxaliflәrin nәzarәtindәdir.Әlaqәli Xәbәrlәr