DEAŞ-a qarşı mübarizǝ davam edir

ABŞ-ın başçılığındakı beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝrinin terror tǝşkilatı DEAŞ ilǝ mübarizǝsi davam edir.

337730
DEAŞ-a qarşı mübarizǝ davam edir

ABŞ-ın başçılığındakı beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝrinin terror tǝşkilatı DEAŞ ilǝ mübarizǝsi davam edir.
Koalisiya qüvvǝlǝri mübarizǝ çǝrçivǝsindǝ Suriya vǝ İraqa 33 yeni hava zǝrbǝsi endirib.
Verilǝn açıqlamaya ǝsasǝn, Suriyada 4 şǝhǝrǝ 10, DEAŞ-ın İraqdakı hǝdǝflǝrinǝ qarşı 10 şǝhǝrdǝ isǝ 23 hava zǝrbǝsi endirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr