Suriya Livana barrel bombaları ilǝ hücum edib

Suriya rejiminǝ mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝrinin, Livanın Suriya sǝrhǝdindǝki Arsel qǝsǝbǝsi yaxınlığına barrel bombası atması nǝticǝsindǝ 3 nǝfǝr ölüb, 2 nǝfǝr yaralanıb.

141868
Suriya Livana barrel bombaları ilǝ hücum edib

Anadolu xǝbǝrlǝr agentliyinin mǝlumatına ǝsasǝn, Suriya rejiminǝ mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝrinin, Livanın Suriya sǝrhǝdindǝki Arsel qǝsǝbǝsi yaxınlığına barrel bombası atması nǝticǝsindǝ 3 nǝfǝr ölüb, 2 nǝfǝr yaralanıb.
Livanlı mǝsullardan vǝ ya Suriya rejimindǝn mövzuya dair hǝr hansı açıqlama verilmǝyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr