د رضا صراف د دوسيې په اړه د لومړي وزير د مرستيال څرګندونې

د تركيې د لومړي وزير مرستيال بكر بوزداغ په امريكا كې د رضا صراف د حقوقي دوسيې په اړه داسې څرګندونې وكړې


پيوندونه: