د لوى اختر د هيجان د پيل سمبول!

د لوى اختر د هيجان د پيل سمبول! | لوى اختر چې په كې د قربانۍ كول تر ټولو مهم عبادت دى هر كال د نړۍ په ګوډ ګوډ كې د جالبو خبرونو او منظرو د رسنيو پاملرنه جلبوي.

د لوى اختر د هيجان د پيل سمبول!

په پاكستان كې يو تن چې د قربانۍ لپاره يې خپل حيوانات د بلاك د شپږم پوړ د بام په سر روزلي دي د كرېن په مرسته يې راښكته كړل.


پيوندونه: