მობილურის ყიდვა ვანით სავსე ხურდა ფულით

მობილურის ყიდვა ვანით სავსე ხურდა ფულით 


საკვანძო სიტყვები: ფულით , ხურდა , სავსე , ყიდვა , მობილური