აქტუალური თემის ანალიზი 11/2018

აქტუალური თემის ანალიზი 11/2018

თურქეთის საზღვრის მიღმა ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ