თურქეთის სოციალურ-კულტურული ორგანიზაციები 6

საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველო

თურქეთის სოციალურ-კულტურული ორგანიზაციები 6

      

„თურქეთის სოციალურ-კულტურული ორგანიზაციები“  სახელწოდების ციკლურ პროგრამაში;  მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების გამტარებელი, იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტის, საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველოს, თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს (TİKA) მსგავსი ორგანიზაციებიდან წინა პროგრამებში,  TİKA-ს საქმიანობებზე ვისაუბრეთ. 

ამ კვირის პროგრამაში კი მსოფლიოს მრავალ კუთხეში მნიშვნელოვანი პროექტების განმხორციელებელ სხვა თურქულ ორგანიზაცია, „საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველო“-ს შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. 2010 წლის 6 აპრილს ჩამოყალიბებული საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველო, (YTB) საზღვარგარეთ მცხოვრებ თურქების და მონათესავე ერების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საერთაშორისო მისიას ასრულებს.

ორგანიზაცია, უცხოელი სტუდენტების, რომლების განათლებას,  თურქეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ღებულობენ,  სტიპენდიების  გაცემის თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა.

საზღვარგარეთ მცხოვრები თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამმართველო როგორც საზღვარგარეთ მცხოვრებ თურქების ასევე მონათესავე ერების სხვადასხვა ქვეყნებში მყოფი ნათესავების დაკავშირების თვალსაზრისითაც სხვადასხვა სოციალურ და კულტურულ ღონისძიებებს ატარებს.

თურქეთის სტიპენდიანტები კი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში მოხალისე ელჩების როლს ითავსებენ.მსგავსი ინფორმაციები