Mәhәmmәd Cavad Zәrif ‘‘Valday’’ konfransında çıxış edib

İranın XİN rәhbәri Mәhәmmәd Cavad Zәrif Amerika Birlәşmiş Ştatlarınının Suriyadakı bәzi bölgәlәri  işğal etmәk mәqsәdilә bu ölkәdәki azlıq tәşkil edәn qrupları öz ‘‘qara qüvvә’’si kimi istifadә etmәyә çalışdığını deyib.

Mәhәmmәd Cavad Zәrif  ‘‘Valday’’ konfransında çıxış edib

İranın XİN rәhbәri Mәhәmmәd Cavad Zәrif Amerika Birlәşmiş Ştatlarınının Suriyadakı bәzi bölgәlәri  işğal etmәk mәqsәdilә bu ölkәdәki azlıq tәşkil edәn qrupları öz ‘‘qara qüvvә’’si kimi istifadә etmәyә çalışdığını deyib.

Beynәlxalq ‘‘Valday’’ müzakirә klubu tәrәfindәn tәşkil olunan konfransa qatılmaq üçün Rusiyanın paytaxtı Moskvaya sәfәr edәn Cavad Zәrif burada Suriyadakı son vәziyyәti qiymәtlәndirib.

ABŞ-ın Suriyadakı mövcudluğunu ‘‘çox tәhlükәli’’ olaraq qiymәtlәndirәn Cavad Zәrif Vaşinqton rәhbәrliyinin Suriyada izlәdiyi siyasәtin düşüncәsiz olduğunu bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr