Muolajalar emas uni onasining bo’lgan ishonchi sog‘aytdi

Muolajalar emas uni onasiSerebral Palsi hastası kızning  bo’lgan ishonchi  sog‘aytdi  


Tanlangan kalimalar: