DART zondi “Dimorf” asteroidi bilan to‘qnashdi


Tanlangan kalimalar: NASA , DART