Bularni bilasizmi-3

Neolitik davrga oid qadimgi turar-joylardan birining Turkiyaning Qoniya viloyatida o’rin olgan “Chatalho'yuk” ekanligini bilasizmi?

1126211
Bularni bilasizmi-3

Neolitik davrga oid qadimgi turar-joylardan birining Turkiyaning Qoniya viloyatida o’rin olgan “Chatalho'yuk” ekanligini bilasizmi?

Chatalho'yuk” Qoniya viloyatiga qarashli “Chumra” tumanining 10 kilometr sharqida o’rin olgan, Neolitik davrga oid qadimiy turar-joydir.

Jahon Arxeologiya adabiyotida, “Chayo'nu" va "Halan Chemi” deb nomlangan tepalikdagi topilmalarga tayangan holda qadimiy turar-joyning, Batman viloyatining Kozluk tumanidagi chegarada o’rin olganligi va hududning qariyb 12 ming yil oldindan turar-joy hudidi ekanligi qayd etilmoqda. Bu haqidagi ilmiy tadqiqotlar haligacha davom etganligi bois eng qadimiy turar-joy o’rnining hozircha “Chatalho'yuk” ekanligini aytishimiz mumkin.

Chumra” tumanidagi tepalik turli balandlikda, ikkita tepadan iborat bo’lganligi uchun o’zbek tilidagi “sanchqi” degan ma’nodagi “çatal” degan sifatni olgan bo’lib u “Chatalho'yukdegan nom bilan tanila boshladi. 

 

 

 Aloqador xabarlar