ۋاكسىنىغا قارشى چىققۇچى نامايىشچىلار ئەنگلىيەدە تېلېۋىزىيە ئىستۇدىيەسىگە بېسىپ كېردى

ۋاكسىنىغا قارشى چىققۇچى نامايىشچىلار ئەنگلىيەدە BBC تېلېۋىزىيەسى ئىستۇدىيەسىگە بېسىپ كېردى.