Okuwçylardan we mugallymlardan elleriniň yzlary bilen Atatürkiň portredi

Türkiýäniň Amasýa welaýatynyň Gümüşhajyköý etrabyndaky mekdepleriň biriniň mugallymlary we okuwçylary 39-njy Halkara 23-nji aprel Çagalar festiwalynyň çäginde elleriniň yzlary bilen Atatürkiň portredini emele getirdiler