Serhet zolagynda PKK/ÝPG-e agza bir terrorçy saklandy

Terrorça garşy kazyýet işi gozgaldy

2057415
Serhet zolagynda PKK/ÝPG-e agza bir terrorçy saklandy

Şanlyurfa welaýatynyň Jeýlanpynar etrabynda Siriýadan Türkiyä girmäge synanyşan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza terrorçy saklandy. 

Bir terrorçynyň Siriýadan Türkiyä geçmäge synanyşjakdygy barada alynan maglumatyň esasynda serhet zolagynda giň gerimli howpsuzlyk çäreleri görüldi. 

Toparlar terror guramasy PKK/PÝD-e agza terrorçydygy anyklanan şahsyýeti serhet zolagynda sakladylar. 

Terrorça garşy kazyýet işi gozgaldy. Degişli Habarlar