Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza iki terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

2133140
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza iki terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda: "Gahryman Türkiyäniň Ýaragly güýçleri Siriýanyň demirgazygyndaky PKK/ÝPG-a agza terrorçylara garşy operasiýasyny dowam etdirýär. Zeýtun Şahajygy sebitinde anyklanan PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi" diýip habar berildi. Degişli Habarlar