Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär

PKK-a degişli ýarag we ok-däri ele geçirildi.

2041289
Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär

Yragyň demirgazygydna “Penje Gulp” operasiýasy zolagynda, ekstremist terror guramasy PKK-a degişli ýarag we ok-däri ele geçirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, “Terror öýjüklerini derbi-dagyn etmäge dowam edýäris. Gahryman Türk ýaragly güýçlerimiz Yragyň demirgazygydna “Penje Gulp” operasiýasy zolagynda geçiren barlag işlerinde ekstremist terror guramasy PKK-a degişli ýarag we ok-däri ele geçirdi.”diýildi.

Beýannamada, ele geçirlen ýaraglag barada maglumat berildi.Degişli Habarlar