Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1913046
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, Türkiyäniň Ýaragly güýçleriniň terrora we terrorçylara garşy gahrymanlarça göreş alyp barýandygy habar berildi. 

Beýanatda şol çäkde Ýewfrat Galkany sebitinde ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 2 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi habar berildi. Degişli Habarlar