Erdogan Dil Baýramyny Gutlady

Prezident R.T.Erdogan Dil baýramçylygyny gutlap, türk diliniň goralmagyny, geljek nesillere ähli özbolyşlygy we çuňlugy bilen ýetirilmegini arzuw etdi.

1884848
Erdogan Dil Baýramyny Gutlady

Prezident Erdogan sosial media hasabyndan beren habarnamasynda; “Türk dil baýramynda, türk diliniň goralmagyny, geljek nesillere ähli özbolyşlygy we çuňlygy bilen ýetirilmegini aruzuw edip, ähli raýatlarymyza gyzgyn salamymy ýetirýärin” diýip, ýazdy.Degişli Habarlar