PKK/KJK-a agza 4 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Geçirilen işleriň netijesinde ekstremist terror guramasy PKK/KJK-a agza ýene-de 4 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

1766989
PKK/KJK-a agza 4 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Türkiýäniň Içeri işler ministrligi tarapyndan berilen ýazmaça beýanatda, Içeri işler ministrliginiň koordinasiýasynda Içeri işler edarasynyň Baş müdürligi we Žandarma güýçleriniň Baş serkerdeligi tarapyndan geçirilen işleriň netijesinde ekstremist terror guramasy PKK/KJK-nyň düzüminden gaçan ýene-de 4 terrorçynyň howpsuzlyk güýçlerine boýun egendigi habar berildi. 

1992-2016-njy ýyllar aralygynda terror guramasynyň hataryna goşylan terrorçylar, Siriýada we Yrakda iş alyp barandyklary anyklandy. 

Şeýlelik bilen 2022-nji başyndan bäri Howpsuzlyk güýçlerine boýun egen terrorçylaryň sany 9-a ýetdi. Degişli Habarlar