Erdogan Batmanda Ýaşlar Bilen Duşuşdy

Prezident R.T.Erdogan öňňin Batman welaýatynda ýaşlar bilen söhbetdeş boldy

1730536
Erdogan Batmanda Ýaşlar Bilen Duşuşdy

Erdogan türki, kürdi, lazy, çerkezi, gürjüsi, araby bilen her bir raýatyn şol bir yklymyň ýa-da şol bir halynyň gölleridigini aýtdy.

Batmanda ýatdan çykmajak günlerden birini geçirendiklerini, ýurduň buýsanç çeşmelerinden Ylysu bendini we gindroelektrik bekedini ulanmaga berendiklerini gürrüň beren Erdogan, ýurdun gidroelektrik beketleriniň arasynda 4-nji orny eýeleýän Ylysu taslamanyň Batman welaýatynda öndürjek 4,120 000 000 kilowat sagat elektrik energiýasy bilen ykdysadyýete 3 milliard lira goşant goşjakdygyny aýtdy.

Erdogan hiç hili tapawut goýmazdan, etniki gelip çykyşyna, diline, dini ynanjyna garamazdan  raýatlaryň ählisine deň derejede garaýandyklaryny, 84 millionyň ählisiniň bir, deň we şol bir hormat-sylaga laýykdygyny mälim etdi.

Prezident Erdogan “Türki, kürdi, lazy, çerkezi, gürjüsi, araby bilen her bir raýatyn şol bir yklymyň ýa-da şol bir halynyň gölleridigini” nygtady.Degişli Habarlar